Запитване

С изпращането на запитване за резервация и потвърждаването й от къща за гости Дайора, между нас и Вас възниква договор, който се регламентира от разписаното в настоящите ОУ и приложение намира българското законодателство. За да направите резервация е необходимо да предоставите име, email и телефонен номер.

Преди да подадете Заявка за Резервация, отговорност на потребителя е да се запознае с Общите Условия за Резервация на Къща за гости Дайора. Потребителят трябва да е съгласен и да приема тези условия. Ако той не приема Общите Условия за настаняване и предоставяне на допълнителни услуги заявката му няма да бъде разгледана.

Резервация

Резервацията става факт, след постъпило авансово плащане по сметка на собствениците на Дайора. При липса на такова 24ч. след отправеното запитване и потвърждение за наличност, ангажимента за настаняване отпада и вие отново трябва да отправите запитване за наличност. Запитването може да бъде направено и по: мейл, телефон. Изключение от това условие правим в случаите, когато клиента е посочил точна дата на плащането и е получил съгласието на собствениците на къща за гости Дайора.

Политика на пристигане и заминаване

 • По договаряне с управителите

Политика за анулиране

 • За да направите резервация е необходимо да заплатите капаро в размер на 40% от стойността на резервацията. Капарото може да бъде платено в брой или по банков път, като такси и комисионни по преводите остават за сметка на клиента.
 • В случай на отказ на резервацията до 14 дни преди датата на настаняване, неустойката е в размер на една нощувка, а останалата част от сумата Ви се връща на посочена от Вас банкова сметка.
 • Промени по резервацията могат да се правят до 14 дни преди настаняване, като промяната се потвърждава в случай на възможност от страна на Дайора.
 • В случай на отказ на резервацията при по-малко от 14 дни преди датата на настаняване или в случай на непристигане на съответната дата, платената сума по резервация не се възстановява.

Рекламации

Всички рекламации, свързани с качеството на предоставените от Дайора услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в къщата с цел тяхното отстраняване. Отправянето става в писмена форма. В срок от 3 работни дни след предоставянето на рекламацията клиентът ще получи официалното становище по проблема от Управителя на къщата за гости Дайора. Дайора не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, общите части или басейна, както и за щети, причинени от трети лица или климатични условия.

Вътрешен правилник

 • Забранява се внасянето на надуваеми пособия в стаите и коридорите на къщата за годти което е съобразено с наредбата за пожарна безопастност задължаваща ни, при евакуация всички изходи да са свободни от предмети затрудняващи предвижването.
 • Забранява се внасянето и използването по стаите на нагревателни уреди за готвене в стаите и местата, които не са предназначени за тази цел.
 • Забранява се изнасянето на всякакъв вид имущество /хавлий, постелъчно бельо и посуда/ извън границите на къщата.
 • Забранява се тютюнопушенето в затворените пространства е абсолютно забранено.
 • Гостите в къщата носят материална (финансова) отговорност за повредено и изгубено имущество на къщата.
 • При излизане от стаята, затворете прозореца, заключете стаята и вземете ключа със себе си.

При констатиране на груби нарушения на вътрешния ред в къщата, нарушаване законите и правовия ред в страната, накърняване доброто име и престижа на къщата, собственикът има право да прекрати взаимоотношенията с гостите  и престоя им в къщата.

Поверителност на личните данни на клиента

Настоящето уведомление за поверителност на къща за гости Дайора предоставя информация относно начините на събиране, използване, споделяне и защитаване на предоставените от Вас лични данни.

Къща за гости Дайора обработва Вашите лични данни в съответствие с действащите законови разпоредби за тяхната защита. Събират се за конкретни, изрично указани легитимни цели и след изпълнението им, данните не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Предоставянето им е ограничено до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“) и се поддържат в актуален вид. Обработват се по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурността им. Съхраняват се добросъвестно и в законоустановените срокове. Всички дейности, описани тук, са в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679 - General Data Protection Regulation - GDPR).

НАДЗОРЕН ОРГАН: Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
Данни за контакт: 02/915 35 18; 02/915 35 15; 02/915 35 19; kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg

Моля, обърнете внимание, че в случай на необходимост да се предоставят лични данни на друго лице, това може да стане единствено с негово съгласие и след като му бъде дадена информация за това, как те ще се използват.

Важно е да прочетете внимателно тази секция от Общите ни условия, за да разберете как и защо използваме Вашата лична информация.

Каква информация събира Къща за гости Дайора?

Къща за гости Дайора събира и обработва набор от информация за вас, която доброволно предоставяте. Това включва:

 • Вашето пълно име;
 • ЕГН;
 • Номер на паспорт/ЛК и валидност;
 • Националност;

Как събира информация за Вас Къща за гости Дайора?

Можем да съберем тази информация по различни начини:

 • Информация, която предоставяте: в случай че резервирате онлайн или се свържете с Дайора.
 • Автоматично чрез бисквитки: в съответствие с действащото законодателство Дайора използва проследяващи технологии като бисквитки за събиране на информация за Вас, на анонимна база.
 • От трети страни: от хора, упълномощени да действат от Ваше име – ако правят резервация за Вас, от социалните мрежи, доставчици на услуги за реклама и анализ.
 • Интернет дейности: връзка с всеки сайт за настаняване (напр. Booking.com; Hotels.com и др.), онлайн резервации, въпросници и социални медийни платформи и др.

Данните ще се съхраняват на различни места, включително във файла с клиентите, в системите за управление на Дайора и в други ИТ системи.

Защо Къща за гости Дайора обработва лични данни?

 • Дайора използва информацията за Вашите лични данни за следните цели:
 • Използване информация за отговор на Вашите запитвания: Ще използваме информацията, за да предоставим услугите, които сте заявили, като например да изпълним постъпило запитване за резервация.
 • Използване информация за подобрение на сайта и услугите: Може да използваме Вашата информация, за да подобрим предлаганите от нас услуги. Също може да използваме Вашата информация, за да персонализираме Вашето туристическо изживяване.
 • Използване информация за анализ на ефективността на сайта: Може да обработваме Вашата информация на анонимна база, за да подобрим работата на сайта.
 • Използване информация за маркетингови цели: Може да Ви изпращаме информация за нови услуги и оферти. Също може да използваме Вашата информация, за да Ви представяме реклами за наши оферти. В случай, че се запишете за нашия бюлетин, ще получавате нашите промоционални имейли. Преди да започнем маркетингова дейност, получаваме Вашето съгласие според действащото законодателство.
 • Използване информация, за комуникация с Вас: Може да се свържем с Вас по повод на Ваша бъдеща резервация или събитие.
 • Използваме информация и по други начини, разрешени според действащото законодателство.

Как Къща за гости Дайора защитава данните?

Къща за гости Дайора е внедрила необходимите технически и организационни мерки в съответствие със законовите изисквания с цел защита на личните данни, осигурявайки поверителност в съответствие с принципите, залегнали в тази политика. Тази защита се прилага по отношение на информацията, съхранявана по електронен и хартиен носител. Достъпът до личната Ви информация е ограничен до избрани служители или представители. В допълнение, Къща за гости Дайора използва общоприети техники за информационна сигурност, като защитни стени, процедури за контрол на достъпа и криптография, за да защити личната информация срещу загуба и/или неоторизиран достъп.

За колко време Къща за гости Дайора съхранява данни?

Дайора ще съхранява личните Ви данни само за периода, за който са му необходими, за да изпълни целите, за които ги е събрал, включително за да спази изискванията на българското законодателство.

За да определи подходящия период на съхранение, Къща за гости Дайора взима в предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за вреди вследствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните, целите, за които ги обработва или дали би могло да постигне тези цели с други средства, както и приложимите законови изисквания.

Използване на „бисквитки“(‘cookies’)

Клиентите на Дайора трябва да са наясно, че информация и данни могат да бъдат автоматично събрани чрез стандартната операция от нашите интернет сървъри и чрез използването на “бисквитки”. Събраната по такива начини информация не е лична информация.

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се използват за улесняване на постоянния достъп на потребителя. „Бисквитките“ не са програми, които да утежняват системата и или да предизвикват щети. Като цяло, „бисквитките“ работят чрез присвояване на уникален номер на всеки клиент, без значение мястото за възлагане. Ако не искате информация, събрана чрез използване на бисквитки, проста процедура в повечето браузъри позволява на клиента да откаже или да приеме функцията „ бисквитки“.

Какви са Вашите права?

1. Право на достъп до личните Ви данни, което Ви дава възможност на за получаване на копие от тях.
2. Право да поискате коригиране на непълни или неточни лични данни, свързани Вас.
3. Право на да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, което Ви дава възможност да изискате временно да преустановим обработването им.
4. Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни.
5. Право да поискате изтриване на личните данни свързани с Вас, когато няма валидна причина за продължаване на обработката им („право да бъдеш забравен“).
6. Право да поискате прехвърляне на личните Ви данни към вас или към трета страна, като това се отнася само за автоматизирана информация, за която първоначално сте предоставили съгласието си да я използваме („право на преносимост“).
7. Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в случай, че са нарушени правата ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните ви данни.
8. Право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, като ни уведомите на посочените в документа адрес и имейл за връзка, без това да засяга законосъобразността на обработването.

Ако имате някакви въпроси относно раздела за лични данни или за начина, по който Дайора обработва личните Ви данни, можете да се свържете с нас по имейл на info@dayora-elena.com или на телефон: 0885 676 700.

Ако смятате, че Дайора не е спазил правата Ви за защита на данните, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.